Uit- en aanbouwen wordt per 1 november gemakkelijker. Ook het plaatsen van een mantelzorgwoning op het eigen terrein wordt eenvoudiger. Dat hebben de ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Blok (Wonen en Rijksdienst) vastgelegd.

De nieuwe regels houden onder andere in dat het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw wordt uitgebreid van 2,5 naar 4 meter. Daarnaast mag er op het achtererf van een woning een woongelegenheid voor mantelzorg gebouwd worden. Ook zal de procedure om af te wijken van de omgevingsvergunning in veel gevallen korter worden: 8 weken in plaats van 6 maanden.

Minder regels

Minister Schultz van Haegen: “Door de regels eenvoudiger te maken of ze te versoepelen geven we bewoners en bedrijven meer ruimte voor innovatie en eigen initiatief. Daarmee wordt weer wat weggehakt in het ingewikkelde woud van regels, procedures en verschillende loketten.”

Snellere afhandeling

Met de nieuwe regels kunnen gemeenten straks eenvoudiger en sneller aanvragen afwikkelen voor vergunningen die in strijd zijn met het bestemmingsplan binnen bestaande gebouwen. Ook aanvragen voor noodwinkels of noodscholen kunnen sneller afgehandeld worden. Verder kunnen leegstaande kantoren gemakkelijker een nieuwe functie krijgen.

Bekijk hier een item van de NOS over de nieuwe, versoepelde regels.